Plenari Consell de Ciutat

L’Ajuntament de Barcelona va iniciar a finals de l’any 2008 un procés de diagnosi i concertació amb els principals actors socials de la Ciutat que l’ha de dur a dotar-se d’una eina de política de participació fonamental, com és el Pla Director de Participació Ciutadana (PDPC).

El Consell de Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona, màxim òrgan de participació de la Ciutat, té entre les seves funcions i finalitats supervisar i validar tots els processos i iniciatives de participació que promogui l’Ajuntament de Barcelona.

En el cas del Pla Director de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, correspon al Consell de Ciutat ser un dels àmbits de consulta, debat i elaboració de propostes que hom ha previst per a la definició del Pla, així com assumir la supervisió i validació del conjunt del seu procés d’elaboració.

Per a aconseguir fer d’aquest instrument de política municipal, una eina programàtica operativa i referent, el seu disseny ha partit d’una diagnosi de la situació actual de la participació ciutadana a la Ciutat, i continua amb un debat que reculli les visions dels professionals dels diferents àmbits i serveis municipals, de les associacions i de la mateixa ciutadania.