La Comissió Permanent del CDC del 15 de setembre de 2010 va aprovar la constitució d’una comissió de treball per realitzar el dictamen sobre els Pressupostos generals i les Ordenances fiscals de l’Ajuntament pel 2012.

La comissió de Treball va fer tres sessions de treball, els dies 14,21 i 24 de novembre i es va aprovar al Plenari del Consell de Ciutat del 12 de desembre de 2011.

Les conclusions extretes d’aquest dictamen:

El Consell de Ciutat reitera que l’ajuntament de Barcelona no hauria de perdre capacitat recaptatòria. Així una proposta concreta seria que els impostos, les taxes i els preus públics s’haurien d’augmentar fins a l’IPC previst anualment. Encara que es puguin mantenir bonificacions i establir exempcions, l’ajuntament no hauria de perdre poder adquisitiu que pugui revertir en una pèrdua de qualitat dels serveis a la ciutadania.

Les prioritats de la ciutat de la Barcelona ha de continuant sent:

  • La lluita per la cohesió social
  • La generació d’ocupació
  • Les persones i el benestar social

El Consell de Ciutat vol remarcar que qualsevol metodologia comptable i pressupostaria utilitzada, ha de facilitar la feina d’anàlisi i seguiment per part de la ciutadania.

Finalment es vol fer constar que arran de l’esforç d’anàlisi i seguiment que realitzen les persones que integren el Consell de Ciutat, s’agrairia un retorn per escrit de les valoracions del present Dictamen per part de l’equip de govern i de tots els grups polítics municipals.