El dictamen que apareix a continuació es va aprovar per plenari 8 maig 2012. En una segona fase de la comissió es van fer 6 sessions de treball durant el mes de març i es va crear el document amb totes les conclusions.

El document remarca la voluntat del Consell de Ciutat de fer un seguiment de la tasca de govern a través del PAM. Es necessiten indicadors tant qualitatius com quantitatius per fer un bon seguiment i una avaluació final.  Sobre els indicadors de seguiment:

  • Els indicadors s’han de construir en termes d’eficàcia i eficiència. Això vol dir que s’han de construir lligats al temps i al pressupost assignat.
  • Incorporar indicadors qualitatius.
  • Alguns dels indicadors de seguiment seleccionats no resulten prou útils.
  • Sovint no s’entén l’indicador de seguiment.
  • Únicament amb indicadors numèrics no es pot valorar correctament el grau d’execució de les mesures.