Plenari Consell de Ciutat

En aquests moments, la nostra societat es troba sotmesa en una greu crisi econòmica i financera, una crisi que està afectant gran part de la ciutat i està fent trontollar les bases del nostre progrés social, amb un increment molt gran de famílies i persones en situació de vulnerabilitat econòmica, laboral, social i personal.

És cert que els representants polítics tenen el deure de capitanejar la nostra ciutat davant d’aquesta situació, però no ho poden ni ho han de fer sols. Aquest grup vol cercar experiències que s’estan fent en aquest sentit, sobretot en l’àmbit comunitari. Aquesta comissió de treball es va crear a partir d’una demanda feta en el plenari del Consell de Ciutat del 20 de setembre, va començar a treballar al novembre i està previst que tingui fet el seu informe i recull de propostes abans d’aquest estiu.