Logo Consell de Ciutat

Aquest grup de treball s’ha creat el mes de gener per revisar i actualitzar el reglament que es va aprovar l’any 2005. Ara toca actualitzar alguns aspectes que han quedat obsoletes a partir de l’aprovació del document de rol el 2008 o propostes que en el document d’avaluació del Consell de Ciutat, aprovat l’abril del 2011, ja posaven en evidència la necessitat d’actualitzar algunes funcions. Aquesta tasca es vol fer ara per poder fer amb més garanties la renovació que, per acord de la comissió permanent, toca fer un cop aprovat el nou reglament. Per terminis, aquesta renovació es farà al llarg del darrer trimestre de l’any 2013.