La Memòria 2012-2013 recull una síntesi de la informació més rellevant de la UB. La publicació es divideix en cinc blocs temàtics: Una universitat centenària i compromesa amb la ciutat, en què es resumeixen les dades principals de la UB; La universitat de les persones, que inclou els serveis a la comunitat universitària i les activitats institucionals i culturals; La universitat líder en formació, que recull l’oferta acadèmica i els serveis de suport a la docència; La universitat capdavantera en recerca, que analitza l’activitat de recerca i la transferència de tecnologia, coneixement i innovació, i Una universitat amb projecció internacional, que se centra en l’activitat institucional internacional i la mobilitat dels diferents col·lectius universitaris.