Aquesta primera sessió de l’any es va iniciar amb la presentació del Congrés de Ciutats Educadores que es farà a Barcelona el mes de novembre d’aquest any.

A continuació, es va parlar dels projectes que el Consell té en marxa, com són les comissions de treball de les Normes de Participació ciutadana i la de Model de ciutat i horaris comercials. En aquest darrer cas es va generar un debat interessant per delimitar l’objectiu d’aquest grup de treball i garantir el seu èxit.

També va tenir lloc un debat intens sobre la filosofia de les activitats de l’any Europeu del Voluntariat. Es va demanar que es procuri que sigui inclusiu amb tots els sectors de voluntariat i que es tingui cura de no identificar només com a voluntaris el sector social, el més important, però no l’únic.

Finalment el Vicepresident Primer, Albert Claret, va informar de la petició de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) perquè el Consell de Ciutat doni suport a una moció per sancionar els immobles buits de les entitats financeres. Es va acordar que es redactaria un text de suport a la iniciativa que es sotmetria a l’aprovació de la permanent i s’informaria posteriorment al plenari del Consell.