En aquesta sessió es va debatre un document elaborat sobre la proposta de reforma del funcionament dels districtes, les aportacions es tindran en compte per refer el document de treball que servirà com a eina del debat als districtes i a les associacions. Anteriorment es van revisar si les aportacions fetes pel grup de treball al document de reforma de les normes de participació en la segona sessió estaven ben recollides.

L’interessant debat que es va produir serà útil per fer el text del dictamen que elaborarà la comissió de treball.