A més, el seu camp d’acció ha crescut i pràcticament abasta tots els formats i llenguatges, sempre al servei del pensament i la creació contemporanis.

El CCCB ha volgut començar a plasmar la voluntat de renovació per al 2014 amb un conjunt d’activitats i propostes pensades per a una ciutadania activa, curiosa i creativa. Podeu consultar les 20 accions previstes per celebrar aquest aniversari.

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona va formar part del Consell de Ciutat des de l’any 2004 fins al 2009.