La Comissió Permanent del Consell de Ciutat del dia 14 de gener celebrada a l’espai jove La Fontana va acordar donar suport a la moció presentada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), tot demanant, en potestat de les atribucions que li atorga la Carta Municipal de Barcelona, la incorporació d’un punt a l’ordre del dia del Consell plenari de Barcelona per presentar la declaració institucional que s’adjunta.

El Consell de Ciutat, com a màxim òrgan de participació de la ciutat de Barcelona, és l’únic Consell que té reconeguda per la Carta Municipal la potestat de demanar punts d’ordre del dia al plenari de la ciutat i ja va demanar l’any passat que l’Ajuntament donés suport a la recollida de signatures que la PAH estava impulsant per sol·licitar la regulació de la dació en pagament.

Contingut de la declaració (PDF)