El Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) presenta l’informe “L’Estat de la Joventut 2013” on es detalla la situació límit que viuen moltes persones joves i els seus entorns a la nostra ciutat.

L’informe remarca que el 2013 ha estat el cinquè any consecutiu d’una crisi que ha tingut i està tenint efectes profunds en les condicions de vida de tota la població. A dia d’avui, a la ciutat de Barcelona hi viuen 41.000 persones aturades menors de 30 anys i la taxa d’atur juvenil (16 a 25 anys) és del 42%. Aquestes elevades xifres d’atur es van quasi duplicar en relació a les registrades durant el quinquenni 2003-2007, demostrant que la recessió econòmica ha suposat un gran impacte negatiu en la població jove de la ciutat.

L’estudi dóna a conèixer l’existència d’un exili juvenil generacional i demana que les accions del Pla Jove per aquest 2014 reconeguin aquest fet i se’n faci un seguiment i estudi per implementar un pla de retorn de la joventut exiliada.