En aquesta sessió, el debat es va centrar en els organismes de participació dels districtes, les maneres per garantir que funcionin de forma participativa i limitar el seu paper informatiu.

També es va fer una primera valoració sobre el procés participatiu de les normes de participació i de funcionament dels districtes. En aquest cas es va parlar de la manca de debat real en alguns districtes, on les sessions han estat més informatives que no pas de debat. Tot i així, també es va parlar de que en d’altres districtes els materials i les persones que van portar el debat van facilitar sessions dinàmiques i la recollida de propostes.

En aquest sentit, es va demanar que en el dictamen es fes una valoració sobre el procés participatiu, no tan sols de contingut i de propostes.