No obstant això, la marca Barcelona corre el perill de quedar presonera d’una imatge estereotipada, centrada en l’activitat turística i dependent de l’obra d’uns pocs genis com Gaudí o Picasso més que en la capacitat real d’inspirar i generar noves iniciatives empresarials i en el seu poder creatiu en tots els àmbits. 

Els articles del número 90 de la revista Barcelona Metròpolis intenten aportar diverses perspectives des de diferents disciplines i experiències personals: un geògraf, un escriptor, un poeta, un consultor de marca, un empresari, un economista i un filòleg ofereixen els seus punts de vista sobre el passat, el present i el futur de la marca Barcelona. Destaquen els articles de Joan Ramon Resina i Francesco Indovina que aporten noves idees al debat des d’un punt de vista més crític.