La candidatura de Casassas s’ha imposat després d’obtenir 629 vots dels 1.275 emesos, mentre que la de l’economista Josep Maria Carreras n’ha aconseguit 474. La participació ha estat del 41,3% dels socis de l’Ateneu, xifra rècord.

En la candidatura guanyadora, ‘El teu Ateneu’, hi figuren Patricia Gabancho –que ha rebut 630 vots com a vicepresidenta primera–, Francesc Morata, Bernat Castany, Jordi Coca i Pilar Blasco, entre d’altres.

El programa de Casassas proposa potenciar la comunicació i interrelació amb entitats representatives de la societat civil, promoure l’autoorganització dels joves, convertir l’entitat en un centre de debat d’idees, revitalitzar el Consell Social, i crear la figura del Defensor del Soci, entre d’altres mesures.

Jordi Casassas ha desenvolupat la seva recerca en els àmbits de la història política, cultural i de les institucions, així com en història del nacionalisme.

L’Ateneu Barcelonès és una associació de més de 150 anys d’antiguitat. Com a centre de debat intel·lectual, els seus objectius principals són promoure l’autoformació cultural ciutadana, impulsar el diàleg amb la societat civil, ser un centre de difusió de debats d’àmbit nacional i un nucli de creació per promoure l’activitat intel·lectual col·lectiva. L’Ateneu és membre del Consell de Ciutat des de la seva creació el 2004.