Albert Claret, com a president del CJB va donar la benvinguda, i com a vicepresident de la Comissió va presentar el dictamen fet per la comissió de treball, destacant-ne el consens i la satisfacció de la feina realitzada i del text. Altres persones que han format part de la comissió de treball també van valorar el treball fet i la metodologia utilitzada per garantir la inclusió de totes les sensibilitats en el debat.

També es va parlar de les possibles errades i els entrebancs per poder presentar punts de l’ordre del dia al plenari municipal per part del màxim òrgan de participació. La Comissió Permanent es va comprometre a treballar millor però va demanar el compromís de les forces polítiques per facilitar aquesta possibilitat que garanteix la carta municipal i el reglament.

Alejandro Goñi, vicepresident segon, va exposar la necessitat d’impulsar el Consell de Ciutat amb nous reptes proposats pel propi consell, es va plantejar des de les vicepresidències fer un grup de treball per elaborar un document complert sobre l’estat de la ciutat. Aquesta proposta es portarà al plenari del proper mes d’abril per la seva aprovació. 

Finalment es va aprovar l’orde del dia del proper plenari i la creació d’una comissió de treball per preparar les activitats i el programa dels 10 anys del Consell de Ciutat.