Albert Claret, com a vicepresident primer del Consell de Ciutat, va felicitar el Grup de Treball pel consens del document i va destacar-ne els aspectes següents: l’esgotament del model participatiu; la necessitat de garantir el retorn a la ciutadania; ampliar les propostes de govern obert; garantir que la reforma de les normes forma part d’un debat més ampli sobre el model de governança; i el paper de la democràcia deliberativa i directa en aquest marc. El document també recull propostes de millora organitzativa dels espais participatius d’àmbit de districte i de ciutat.

Tot seguit va obrir un debat en què van participar membres de la Comissió de Treball i altres persones que van valorar el dictamen. Tothom va coincidir a afirmar que part de les propostes que es transmeten al govern i a l’oposició necessiten la voluntat política de ser participatives. El dictamen va ser aprovat per unanimitat dels vots emesos.

Després, Assumpció Vilà, síndica de Greuges, va presentar el seu informe anual, i va subratllar l’augment de les queixes tramitades globalment i específicament sobre el tema de l’habitatge.

En el debat posterior es va proposar un treball més estret entre el Consell de Ciutat i la síndica, el qual es podria materialitzar en una col·laboració amb els grups de treball. La síndica va recollir la proposta per estudiar de quina manera es podria dur a terme aquesta col·laboració.

En el Plenari també es va presentar i aprovar un nou grup de treball sobre l’estat de la ciutat, proposat per Alejandro Goñi, vicepresident segon. Finalment, Carles Agustí, comissionat de Participació, va presentar el projecte de govern obert, que neix amb la vocació d’impulsar una nova relació entre l’Ajuntament i la ciutadania a partir de tres pilars: la transparència, la participació i les dades obertes.

Podeu consultar el document de dictamen aprovat (PDF)