L’ordre del dia contemplava un Informe de la Presidència i va tenir com a punt central el desplegament del nou Reglament Intern del Consell, amb l’elecció de la Vicepresidència i de la Comissió Permanent.

Les entitats que podien optar a l’elecció de quinze persones de la Comissió Permanent estaven agrupades en:

  • Representants de vint entitats socials.
  • Representants de cinc associacions empresarials i organitzacions sindicals.
  • Quinze representants de l’àmbit universitari i professional.
  • Tres persones expertes o de reconegut prestigi.

El plenari va aprovar l’única candidatura presentada per la Vicepresidència Associativa: Creu Roja a Barcelona.