En aquesta sessió es va presentar el Pacte del Temps i les 42 mesures que es volen desenvolupar, amb especial atenció a les 10 mesures que el govern municipal es compromet a implementar en aquest mandat.

A continuació, es van explicar i debatre les tasques que està fent la comissió de commemoració dels deu anys de Consell de Ciutat per preparar el programa d’activitats, destacant la concreció de l’acte institucional que es farà el mes de juliol.

També es va informar sobre el grup de l’estat de la ciutat, que iniciarà la seva feina el 15 de maig i pretén analitzar la realitat de la ciutat en quatre eixos: cultura i educació, benestar social, promoció econòmica i espai públic. Es va explicar que no es partirà de zero perquè s’aprofitarà el DAFO realitzat l’any passat i s’incorporarà el seguiment del Marc Estratègic (Programa d’Actuació Municipal) i el pressupost en la dinàmica. Tot i així, es va debatre que aquest marc pretén facilitar la feina però no limitar el debat. També es va informar que 25 persones han manifestat l’interès per formar part d’aquest grup de treball.

En darrer lloc, es va acordar designar a Iolanda Españó, representant de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC), com a persona del Consell de Ciutat present al grup promotor del Pacte del Temps de l’Ajuntament de Barcelona i a Albert Claret, representant del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), com a persona del Consell de Ciutat per formar part de l’Observatori Local de la Democràcia participativa.