La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, creu que s’han donar les màximes facilitats per la recollida de signatures i que l’autenticació d’aquestes es pugui fer a través d’un mostreig aleatori, tal com preveu la Unió Europea.

La Síndica ha fet arribar una carta a l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en què li proposa fomentar la participació a la capital catalana incorporant, en el Projecte de reglament de participació ciutadana que s’està tramitant, les màximes facilitats per la recollida de signatures en les iniciatives ciutadanes i que la verificació i l’autenticació d’aquestes es pugui fer a través d’un control per mostreig aleatori.

Més informació al butlletí del mes de maig de la sindicatura.