En aquesta primera sessió es van presentar els 4 subgrups de treball agrupats en:

  • Promoció econòmica i ocupació
  • Espai públic i mobilitat
  • Cultura i educació
  • Polítiques socials i ciutadania

Cadascun d’aquests grups tindrà un responsable de grup i per treballar cada tema s’utilitzarà l’anàlisi de pressupost, el seguiment del Marc estratègic (PAM) i l’anàlisi general sobre l’estat de la ciutat utilitzant la metodologia DAFO tal com es va fer servir l’any passat en el grup de treball.

Aquest grup té previst una temporalitat de cinc mesos: des del mes de maig fins a finals del mes d’octubre.