De cadascuna de les taules es crearan diferents grups de treball sobre temes específics. Per tal de contribuir al desenvolupament econòmic i social dels propers anys de la ciutat. De fet, segons el Reglament de Participació Ciutadana, el Consell de Ciutat funcionarà fins al final del mandat municipal.

A partir d’ara, tant el Consell com els ciutadans de L’Hospitalet de Llobregat ja poden presentar propostes.

El Consell de Ciutat de L’Hospitalet s’havia reunit ja dues vegades l’any 2013 el mes d’octubre, quan es va constituir, i al novembre.

Fins al final de mandat, es reunirà en sessions ordinàries dues vegades més (al novembre de 2014 i a finals del primer trimestre de 2015, abans de les eleccions municipals de maig).