Les 88 persones grans, i els suplents, han estat escollides entre els membres dels Consells i Comissions de Gent Gran dels districtes i el Consell Assessor de la Gent Gran en representació de les més de 300.000 persones de més de 65 anys.

L’acte fou presidit per Maite Fandos, tinenta d’alcalde Qualitat de Vida, Igualtat i Esports i va comptar amb la presència d’Irma Rognoni, regidora, presidenta del Consell Assessor de la Gent de Gran de Barcelona i de Mª Assumpció Roset, comissionada d’alcaldia de la Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona.