En aquesta sessió es va treballar en dos grups de 10 persones. En un primer grup es va debatre sobre urbanisme i mobilitat i en el segon grup sobre polítiques socials.

Els dos grups van treballar a partir de materials elaborats en el curs anterior. La propera sessió es dedicarà a treballar sobre el pressupost i es farà al Centre Cívic de les Cotxeres de Sants.