L’informe de gestió del 2013 i el pla de treball del 2014 van ser aprovats per unanimitat a l’assamblea que va comptar amb la presència de 56 entitats associades. Així mateix, es van incorporar 14 noves entitats a la federació, de manera que el Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta arriba a les 312 entitats.

En el repàs del 2013, es va fer èmfasi en la gestió d’equipaments, els espais de coordinació associativa -com ara la Taula intercultural, la d’esports o la social- o els projectes en els quals participa el Secretariat.

Pel que fa a les línies de treball per al 2014, es va destacar la continuïtat dels diversos espais de coordinació associativa i la posada en marxa de la Taula Social, entre d’altres.

El Secretariat forma part del Consell de Ciutat des de la seva creació l’any 2004 i en aquests moments la seva representant és Eulàlia Perarnau.