En aquesta sessió, Hàbitat Urbà va presentar el pla pilot de les superilles i va respondre a les qüestions plantejades sobre com s’han decidit les cinc illes del pla pilot, el procés participatiu que s’utilitzarà i les expectatives que pot generar en d’altres barris de la ciutat.

A continuació, es van explicar les tasques realitzades per les dues comissions de treball que estan en marxa, la de l’estat de la ciutat i la Comissió dels 10 anys. En el primer cas, es va informar sobre la segona sessió de treball, que es va valorar de forma positiva per les persones de la Permanent que van assistir, tot i així es va demanar mes implicació de les persones que va demanar participar-hi i que encara no ho han fet. En el cas de la Comissió dels 10 anys, es va informar de les gestions i debats sobre el tancament de l’acte institucional que es farà el proper mes de juliol i de la feina feta per editar un llibre sobre l’esdeveniment. A continuació, es va obrir un debat sobre les persones que haurien de participar al vídeo dels 10 anys del Consell i es va arribar a un acord satisfactori que proposava la inclusió de les diferents sensibilitats territorials i sectorials del Consell. 

Finalment els vicepresidents van demanar posar sobre la taula els darrers temes que han estat d’actualitat: el conflicte per la gestió del casal de barri de Sant Andreu i els fets de Can Vies al barri de Sants. Es va acordar que fossin temes per tractar a la comissió de treball de l’estat de la ciutat o en un punt específic d’una propera Permanent.

Les persones assistents van agrair la invitació a la seu del Col·legi d’Art Major de la Seda per part de la junta de la institució i la visita guiada que es va fer prèviament.