El rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, va presentar en roda de premsa la proposta de reforma el passat 20 de juny.

Aquest projecte de reforma de la institució, que constitueix un esborrany, planteja el pas de 19 centres a 10 i de 106 departaments a 50-60 i millorar el funcionament i la gestió amb una adaptació de l’organització administrativa. La Universitat de Barcelona té en l’actualitat més de 60.000 estudiants en ensenyaments reglats i s’hi imparteixen més de 60 graus, gairebé 140 màsters universitaris i prop de 70 programes de doctorat, així com més 400 programes de postgrau. El personal docent i investigador està integrat per 5.400 membres i el d’administració i serveis, per 2.500 persones.

Aquesta proposta de reforma i la memòria que l’acompanya van ser presentats als degans, deganes i directors d’escola de tots els centres de la UB en una conferència extraordinària. La proposta es farà arribar a tots els membres de la UB per tal que la puguin analitzar i, dins d’un procediment participatiu, aportar-hi els suggeriments que creguin oportuns, mitjançant una web creada a l’efecte.

Mes informació