Les cinc persones proposades són: Josep Maria Carbonell, Carlos Nieto, Isona Passola, Albert del Gregorio i Vicenç Villatoro van tenir l’oportunitat de presentar el seu currículum i respondre a una pregunta genèrica: Quina és la seva visió estratègica de Barcelona televisió i quin vol que sigui el seu paper en el Consell d’administració?

El Consell ha certificat la ideoneïat de tots els candidats i també ha demanat una major convocatòria del Consell per tal de poder treballar altres aspectes de BTV com pot ser la programació o el contracte-programa.