La Síndica ha sol·licitat a l’Ajuntament el nombre d’habitatges turístics legals i il·legals que hi ha a Ciutat Vella, el nombre de queixes rebudes i les llicències concedides relacionades amb l’activitat turística, així com les denegades i les que es troben en tràmit.

Així mateix, la defensora vol saber les mesures que s’han pres per fomentar la qualitat i la innovació en les empreses, serveis i productes turístics esmentats en el Pla d’Actuació Municipal vigent.

Per elaborar aquest informe, Vilà té previst també mantenir reunions i entrevistes amb experts en turisme i representants veïnals i de diferents entitats, associacions, empreses o fundacions vinculades amb el comerç i el turisme.