Durant una hora i mitja vam estar utilitzant la metodologia DAFO per saber quins avantatges, oportunitats, inconvenients i amenaces té la ciutat de Barcelona per tal d’anar elaborant una presentació de l’Estat de la ciutat 2014 a l’Alcalde.

També vam triar els representants de cada àrea. Les 4 grans àrees que hem analitzat són: Cultura i Educació, Economia i ocupació, Espai públic i mobilitat i Polítiques socials i ciutadania.