L’Ajuntament de Barcelona convoca l’Audiència Pública de Pressupostos per a l’any 2015 el 25 de novembre a les 19 hores, a la Biblioteca Jaume Fuster, Plaça de Lesseps, 20-22.

Les audiències públiques juntament amb el Consell de Ciutat, els Consells de Barri i els diversos consells sectorials referits a un àmbit d’actuació o a un sector de la població, són els principals instruments que té la ciutadania per poder intervenir de manera presencial en els afers públics de Barcelona.

La documentació referent als pressupostos aprovats provisionalment es pot consultar al web de la ciutat. També pot es poden fer arribar fer suggeriments al correu electrònic pressupost@bcn.cat.

Fins el dia 20 de novembre tothom pot fer arribar suggeriments i aportacions sobre els pressupostos 2015.

Les aportacions rebudes seran valorades i obtindran resposta, sigui en el decurs de l’Audiència del proper dia 25 de novembre o a través del correu electrònic.

La convocatòria de l’Audiència Pública de Pressupostos està reglamentada en els articles 26 i 27 de les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana.

Si es necessita un sistema alternatiu a la comunicació auditiva es pot sol·licitar fins el dia 20 de novembre al correu participacio@bcn.cat.