El Premi 25 de Novembre té com a finalitat donar suport a aquelles iniciatives que duen a terme les associacions, les entitats i els grups de la ciutat per fer de Barcelona una ciutat lliure de violència masclista i contribuir a la promoció d’unes relacions equitatives i respectuoses entre homes i dones.

La present edició vol premiar els projectes que tinguin per objectiu l’atenció i la prevenció de la violència masclista en l’entorn digital i per mitjà de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

Més informació: Consell Municipal de Benestar Social