L’Audiència Pública és un espai de participació obert a tothom, on l’Ajuntament presenta, i després debat amb la ciutadania, les qüestions més significatives de l’acció municipal, en aquest cas els pressupostos i les ordenances fiscals per al proper any.

Les audiències públiques juntament amb el Consell de Ciutat, els Consells de Barri i els diversos consells sectorials referits a un àmbit d’actuació o a un sector de la població, són els principals instruments que té la ciutadania per poder intervenir de manera presencial en els afers públics de Barcelona.

La documentació referent als pressupostos i les ordenances fiscals aprovats provisionalment es pot encara consultar www.bcn.cat/participacio. Fins al dia 20 de novembre s’han pogut fer arribar suggeriments al correu electrònic pressupost@bcn.cat i totes les aportacions són respostes de manera individualitzada.

La sessió va començar amb la salutació i introducció del Comissionat de Participació Ciutadana que va destacar els avenços que es fan des de l’Ajuntament per apropar el Pressupost als Ciutadans i ciutadanes, fent un exercici de pedagogia i transparència. Posteriorment la Segona Tinent d’Alcalde va exposar els principals punts del Pressupost del 2015.

El pressupost presenta un esforç destinat a les polítiques per les persones amb les següents prioritats estratègiques: increment polítiques socials, més recursos per generar activitat econòmica i generar llocs de treball, transport públic i espai públic i serveis municipals.

En el torn d’intervencions es van plantejar diferents qüestions com transport públic, inversions en educació, polítiques socials i millora de la transparència dels pressupostos.

La Secretària Delegada de l’Audiència ha recaigut en la Secretària del Consell de Ciutat.

La convocatòria de l’Audiència Pública de Pressupostos i Ordenances Fiscals està reglamentada en els articles 26 i 27 de les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana.