El passat dia 24 de novembre va tenir lloc la Comissió Permanent del Consell de Ciutat, a banda de valorar el Plenari que es va fer el passat dia 10 de novembre, també es va aprovar el dictamen del Consell de Ciutat sobre el Pressupost de l’any 2015 i l’ordre del dia del proper plenari extraordinari del dia 2 de desembre, que tindrà lloc al Centre Cultural del Born. 

El Consell de Ciutat, en qualitat de Consell dels Consells, ha d’emetre un dictamen sobre el Projecte pressupostari i enguany el dictamen es va començar a treballar prèviament a l’aprovació inicial del Pressupost. En el torn de paraules es va tractar el tema de la pobresa infantil lligada a l’alimentació, a demanda de la FAPAC.