El Consell de Ciutat, va instar a tots els grups municipals de l’Ajuntament a actuar amb responsabilitat de cara a les negociacions per l’aprovació del pressupost per al 2015.

En la sessió plenària el Consell va presentar el dictamen sobre els comptes municipals per a l’any vinent, i va traslladar el missatge a tots els grups que “el pressupost no pot ser moneda de canvi, ni ser objecte de negociacions parcials que comporten contrapartides polítiques“. Les forces polítiques amb representació a l’Ajuntament i dins dels diferents papers que els correspon, govern o oposició, tenen l’obligació d’arribar a acords que permetin dotar a la ciutat d’un pressupost.

El Consell de Ciutat valora que les dues grans línies que han de marcar el pressupost són el foment de l’ocupació i la reactivació econòmica i l’atenció a les persones. Pel que fa al primer àmbit asseguren que és clau diversificar l’oferta econòmica de Barcelona i és necessari reforçar les accions destinades a fomentar l’ocupació en certs col·lectius de risc.

Respecte a l’atenció a les persones, per fer front a la crisi es requereix un esforç per impulsar polítiques enfocades a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat. També posen èmfasi de la situació en la que es troben alguns col·lectius, com els joves, davant la manca de sortides professionals i alerten de la fugida de talent que s’està produint cap altres països.

En el torn de les intervencions realitzades pels membres del Consell es van plantejar diferents qüestions sobre l’increment de l’IPC; la pressió fiscal; els títols de transports; les polítiques públiques d’educació i d’ocupació de qualitat, les inversions en els vehicles elèctrics o híbrids i la dotació pressupostaria de Barcelona Activa per al foment de l’ocupació; sostenibilitat del transport públic, etc.

La Segona Tinenta d’Alcalde, va respondre totes i cadascuna de les intervencions realitzades pels membres del Consell i va cloure dient que es tracta d’un pressupost amb unes clares prioritats estratègiques: increment en polítiques socials (en programes bàsics com el serveis d’atenció domiciliària i en situació de pobres i risc d’exclusió i la gent gran); política d’educació destinada a fer front a les necessitats del centres educatius; a l’increment de les beques menjador i escoles bressol). La promoció econòmica i ocupació es concentra bàsicament en programa de suport a l’empresa, l’emprenedoria i l’ocupació (on s’inclouen mesures de foment de l’ocupació, com ara els “bons compromís” per a fomentar la contractació de persones amb difícil accés al mercat laboral).

La Segona Tinenta va agrair el treball d’anàlisi i reflexió realitzat pels membres del Consell de Ciutat. Si bé el dictamen que es va aprovar no és vinculant, sí que tant el Plenari Municipal com la Comissió de Govern tenen en compte les línies suggerides pel Consell de Ciutat. I més arran de la modificació del reglament municipal que permet, entre d’altres coses, presentar directament propostes al Consell Plenari.

El Consell Plenari del Consell de Ciutat va tenir lloc a la Sala Moragues del Centre Cultural del Born. Prèvia a la seva celebració, el Director del Centre Cultural va oferir una visita guiada als membres del Consell que ho van desitjar.