La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya ha presentat la nova Fundació Hàbitat3 (constituïda per Federacions d’entitats de la Taula i la mateixa Taula) gestora d’Habitatge Social del Tercer Sector Social de Catalunya, que vol ser una eina més en l’àmbit de la gestió social d’habitatges, assumida des de l’àmbit no lucratiu i amb vocació de concertació amb el sector públic, seguint els models habituals als països de la Unió Europea que compten amb una àmplia tradició.

La Fundació Hàbitat3 té com a primer objectiu cercar i obtenir habitatges de lloguer a preus molt baixos per poder destinar-los a persones o famílies en situació d’exclusió social o en risc d’exclusió; en segon lloc és que la utilització dels habitatges per part de les persones o famílies adjudicatàries vagi vinculada a programes o plans d’acompanyament social per donar-los tot el suport necessari que va més enllà de la disposició d’un habitatge, però que en la gran majoria de casos resulta indispensable per als seus processos d’inserció social.

Les persones/famílies entraran en els habitatges de la Fundació Hàbitat3 sempre a sol·licitud de les entitats socials o de les Administracions que seran les que determinaran la durada més adequada dels contractes en cada cas. En el cas d’habitatges sol·licitats per administracions públiques i que no comptin amb un acompanyament social previ, la Fundació Hàbitat3 demanarà/oferirà a les entitats socials la prestació d’aquest servei, mitjançant un sistema de distribució entre les Entitats que hi optin, transparent i pactat amb elles.