Els nous comptes de la UB asseguren la continuïtat de la plantilla de la institució, a més de garantir la renovació d’una partida de 600.000 euros per al programa d’ajuts econòmics adreçats a estudiants amb dificultats econòmiques, el bkUB, i assegurar un volum d’inversions de 5 milions d’euros.

Pel que fa als ingressos, el finançament de la Generalitat s’eleva fins als 207,7 milions d’euros, un 0,85 % més que el 2014, increment que s’explica per la recuperació de la minoració que s’aplicava per la paga extra i per la millora en els indicadors que distribueixen el finançament ordinari. La UB, això no obstant, ha de continuar optimitzant la cerca d’ingressos propis a través de la captació de fons externs i una major facturació dels serveis complementaris i científics. Els recents acords amb Mercadona, Telefónica o la Fundació Agbar en són un bon exemple.