Es tracta d’una prova pilot que pretenen reduir el nombre de desplaçaments amb cotxe per accedir a les seves facultats, incrementant l’ocupació de vehicles i racionalitzar així l’ús del vehicle privat.

Es crearà la comunitat virtual específica anomenada “fesedit UB-UPC” (ubupc.fesedit.cat) que permetrà posar en contacte en temps real a usuaris que vulguin compartir els seus desplaçaments. La prova pilot es durà a terme entre els mesos de febrer i desembre d’aquest any.

Durant el projecte es crearà una comissió paritària de seguiment, integrada per les tres parts, que permetrà analitzar i optimitzar la implantació de les diferents mesures.

El consistori avaluarà els resultats per tal de determinar l’impacte; així mateix farà un estudi de viabilitat per a la reserva de places d’aparcament d’ús preferent i/o exclusiu a la via pública en carrers o solars adjacents als campus i finalment es valorarà el potencial d’extensió d’aquest model a altres entorns de la ciutat.