Els resultats de la recerca posen de manifest la necessitat de desenvolupar noves polítiques d’ocupació que actuïn sobre el col·lectiu de treballadors immigrants atès que la desocupació de llarga durada s’ha convertit en el gran obstacle en l’itinerari laboral d’aquests treballadors. 

L’estudi conclou que davant d’aquesta desocupació estructural de llarga durada, l’absència de mecanismes de manteniment de rendes i de requalificació farà encara més difícil la integració laboral de la població immigrant.