El plenari debatrà sobre diverses qüestions que afecten el Sector associatiu: Gestió cívica, convocatòria dels Premis Barcelona Associacions i també s’informarà del procés d’aprovació del Reglament del CMEB, que aquest proper dia 21 serà sotmès a aprovació inicial en Comissió de Presidència.

En el Plenari també s’informarà sobre el Projecte panoràmic que té l’objectiu d’esdevenir una eina per a la millora i l’enfortiment de les associacions de la ciutat de Barcelona i permetrà conèixer l’abast del teixit associatiu i posar en valor la seva força.

Es especialment destacable el fet que en aquest plenari  està previst sotmetre a aprovació el Pla de Suport a les Associacions 2015-2017, un Pla que consta de diverses mesures i accions concretes que han estat treballades amb les Associacions i que té el seu origen en el Segon Congrés de les Associacions i en el Marc Estratègic de l’Ajuntament de Barcelona 2012-2015, que va ser un espai clau de debat, generador de propostes concretes que veuen la llum en aquest Pla de suport.

La Voluntat d’aquest Pla és esdevenir un gran acord entre l’Ajuntament de Barcelona i les Associacions que contribueixi  a fer de la ciutat de Barcelona una ciutat capdavantera també en associacionisme.