El projecte Comerç a la Xarxa té com a objectiu incrementar la presència dels comerços de la ciutat a internet. Es tracta d’una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, conjuntament amb la Fundació Barcelona Comerç que ajudarà els comerciants a augmentar la seva visibilitat a internet i, per tant, la seva competitivitat.

El projecte s’articula a través del teixit associatiu per tal de potenciar l’associacionisme entre el comerç de la ciutat. La Fundació Barcelona Comerç exercirà d’interlocutor amb l’ajuntament per tal d’impulsar la difusió d’aquesta iniciativa entre el sector comercial prioritàriament associat, amb qui conjuntament es farà el seguiment del desenvolupament de les diferents fases del procés: visites realitzades als comerços, digitalització dels establiments, valoració dels resultats obtinguts i avaluació dels propis comerciants.

Comerç a la Xarxa s’emmarca dins del Pla d’Impuls i Suport al Comerç de Barcelona 2013-2016, que entre d’altres objectius vol impulsar un comerç innovador, modern i sostenible, a través de la innovació i l’adaptació a les TICs i el foment de la formació i la qualitat.