El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la UAB ha publicat el ‘Manual i guia d’autoavaluació de la transparència i qualitat de la informació de les entitats sense ànim de lucre‘. El LPCCP compta amb una important trajectòria en aquest camp, puix que ha creat i gestiona el projecte ‘Infoparticipa’ per mitjà del qual avalua des de fa tres anys els webs de tots els ajuntaments de Catalunya.

La primera part d’aquesta nova publicació del LPCCP, el manual, ofereix una exposició sobre què és la transparència, la seva importància en les entitats sense ànim de lucre i quins criteris de qualitat s’han d’aplicar per a fer una comunicació veritablement transparent. La segona part del llibre, la guia d’autoavaluació, presenta una relació d’indicadors de transparència dividits en cinc esglaons de dificultat. D’aquesta forma, des de les entitats amb menys recursos humans i econòmics fins a les més grans, es pot fer un autodiagnòstic de la situació i saber com anar millorant.