Això implica que cal adaptar-se a aquesta nova situació, amb una comptabilitat per partida doble, d’acord amb el Pla General Comptable d’Associacions i Fundacions Catalanes. 

Torre Jussana, Centre de Suport a les Associacions, ha posat en marxa una sèrie de propostes formatives sobre aquesta qüestió per a les associacions de Barcelona.

Algunes d’aquestes sessions són el curs “Conegueu com realitzar la comptabilitat amb la nova situació fiscal” els dies 16, 18, 23 i 25 de març, de 10 a 13 h. La sessió informativa “Les obligacions fiscals de les associacions” el 18 d’abril i “Novetats fiscals i lleis de transparència” que es realitzarà el 25 de febrer.

Per a més informació sobre aquestes i altres xerrades i sobre com inscriure’s, consulteu el web de Torre Jussana: http://tjussana.cat/noticia.php?id=118