La Comissió Permanent del Consell de Ciutat va debatre sobre la renovació del Consell i la possibilitat d’incorporar mecanismes electrònics en el procés de votació, també es va parlar de la convocatòria del Consell Consultiu i Assessor de BTV.

Finalment es va debatre sobre el turisme a Barcelona, donada la Participació del Consell de Ciutat en l’elaboració de la Declaració de Turisme aprovada al Consell Municipal de novembre del 2014 i sobre la possibilitat de que el Consell de Ciutat continués la seva feina generadora de debat ciutadà en aquest àmbit.