El Premi Barcelona Associacions és una convocatòria anual de l’Ajuntament de Barcelona i del Consell Municipal d’Associacions de Barcelona, els quals consideren necessari recolzar les iniciatives realitzades per les associacions de la ciutat, adreçades a l’enfortiment de les seves estructures de funcionament democràtic i a l’impuls de processos participatius interns.

Per això es volen reforçar i incentivar les experiències dutes a terme amb una dotació de 9.000 euros pel primer premi i de 6.000 euros pel segon premi.

El termini de presentació dels projectes és del 10 de febrer al 3 de març de 2015, ambdós inclosos.

Més informació