L’Audiència Pública és un espai de participació obert a tothom, on l’Ajuntament presenta, i després debat amb la ciutadania, les qüestions més significatives de l’acció municipal. L’Alcalde, recollint la demanda ciutadana i la petició d’entitats significatives de la ciutat, convoca una Audiència Pública sobre turisme a Barcelona el dia 24 de febrer a  les 19 h a la l’Auditori de la Biblioteca Jaume Fuster, Plaça de Lesseps, 20-22.

Les audiències públiques juntament amb el  Consell de Ciutat, els Consells de Barri i els diversos consells sectorials referits a un àmbit d’actuació o a un sector de la  població, són els principals instruments que té la ciutadania per poder intervenir de manera presencial en els afers públics de Barcelona. La convocatòria de l’Audiència Pública està reglamentada en l’article 26  de les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana.