Presidida pel primer tinent d’alcalde, Joaquim Forn, i la segona tinenta d’alcalde, Sònia Recasens, l’audiència es va iniciar amb el debat sobre l’acció municipal per gestionar el turisme a la ciutat. 

També es va detallar el recent acord entre l’Ajuntament i la Generalitat per ampliar la destinació dels recursos provinents de l’impost sobre les estades en establiments turístics i permetre que Barcelona pugui invertir-los per preservar l’entorn.

Fins ara, el caràcter finalista d’aquest impost obligava la capital catalana a dedicar-lo només per a promoció turística. A partir d’ara, els diners recaptats també podran finançar la protecció, recuperació i millora dels recursos turístics, a més de la creació i millora dels productes turístics i el desenvolupament d’infraestructures vinculades al turisme. Per exemple, serà viable reforçar els serveis de neteja i seguretat als espais més massificats de la ciutat, i ampliar el nombre d’agents cívics per garantir la convivència i el compliment de les ordenances.

El pacte inclou que la Generalitat atorgarà més recursos a Barcelona per concepte de l’impost turístic, de manera que la capital catalana es quedarà amb un 48% dels recursos que produeix l’impost.