En aquesta reunió de la Comissió Permament es va preparar l’ordre del dia del proper plenari del Consell de Ciutat del dia 14 d’abril que es celebrarà a les 18 h al Saló de Cent.

Es van presentar els informes de renovació del Consell i l’informe d’activitat del Consell de Ciutat en el mandat 2011-2015 i es va acordar dedicar un punt del plenari per a presentar les Bases per un pacte local per a la gestió i promoció d’un turisme responsable i sostenible.