A la jornada es va fer balanç de la feina feta i es van fixar els eixos de treball futurs de l’anomenada ‘Estratègia Compartida‘, una iniciativa que aplega, sota objectius comuns, un total de 936 projectes socials, fruit de l’acció de 121 organitzacions, que apleguen en total 13.0000 persones voluntàries i 7.000 professionals del tercer sector i del consistori. Es calcula que aquests programes socials representen una inversió conjunta aproximada d’entre 400 i 450 milions d’euros.

Es van definir alguns dels eixos més importants d’aquesta tasca, i sobre els quals les entitats i l’ajuntament s’han compromès a treballar conjuntament. Concretament, es va determinar que es treballi en sis àmbits prioritaris:

  1. Garantir la cobertura de les necessitats essencials de les persones
  2. Seguir impulsant les iniciatives que permetin ampliar el parc d’habitatge social a la ciutat
  3. Promoure una economia més social, que generi ocupació de qualitat, benestar i solidaritat
  4. L’apoderament de la infància en situació de vulnerabilitat en els àmbits social, cultural i educatiu
  5. Incrementar el compromís social dels ciutadans/es de Barcelona
  6. Promoure l’esport com a eina d’inclusió social

En el resum executiu de l’Estratègia Compartida s’estableix també que l’impacte de l’organització de l’acció i la política social a la ciutat ha estat cabdal per a mantenir la convivència a Barcelona i a reduir substancialment l’impacte negatiu de la crisi social.

El document aprovat pel plenari de l’Acord Ciutadà insta a seguir treballant perquè la ciutat segueixi forta per a afrontar un escenari de crisi econòmica, que sigui “resilient” i preparada per a seguir garantint les necessitats bàsiques de les persones més vulnerables de la ciutat.