L’estudi ha estat coordinat pel Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) i impulsat conjuntament amb l’Observatori del Tercer Sector, la Fundació Ferrer i Guàrdia i la Fundació Bancària La Caixa. Torre Jussana-Centre de Serveis a les Associacions de Barcelona s’ha encarregat de l’edició de la publicació resultant.
L’estudi s’ha dut a terme a partir d’una mostra de 753 entitats de les 4.600 associacions que hi ha a Barcelona.

El teixit associatiu de Barcelona té molta vitalitat. És el que constata l’estudi del Panoràmic de les associacions de Barcelona.

L’enquesta s’ha fet a una mostra de 753 entitats de la ciutat, i l’any de referència és el 2013. L’objectiu és bàsicament recollir dades per tal de conèixer la situació actual i l’evolució de les associacions barcelonines i la seva relació amb la ciutadania.

Segons l’estudi, a Barcelona hi ha més de 4.600 associacions, fet que suposa una associació per cada 350 habitants. A més, en aquestes entitats participen 684.300 persones, que representen el 42% de la població. Altres dades rellevants són que a les associacions participen un 56% de dones i un 44% d’homes, i que el conjunt d’entitats van generar 631 milions d’euros en concepte d’ingressos.

El Panoràmic revela que Ciutat Vella és el districte de la ciutat amb una densitat associativa més gran, amb una associació per cada 122 habitants. En canvi, Nou Barris és a l’altre extrem, amb una associació per cada 584 ciutadans.

Més informació