L’Alcalde, Xavier Trias, va agrair a tots els assistents la seva feina aquests anys, destacant el poder del Consell de Ciutat com a espai generador de consens en grans temes d’actualitat. Algunes de les intervencions dels membres assistents van insistir en la necessitat de lluitar contra les desigualtats, treballar per una ocupació de qualitat i estable i per reforçar els espais educatius no formals com a espais bàsics d’escola de ciutadania.

Els vice-presidents van exposar l’activitat del Consell de Ciutat, que ha realitzat una feina molt intensa en aquest període amb 11 dictàmens, 12 plenaris realitzats i 34 comissions permanents fetes. Un punt a destacar són les declaracions institucionals que el Consell ha presentat en aquest període, sobre temes de gran actualitat i tan diversos com la dació en pagament, el Centre d’internament d’Estrangers (CIE) de Barcelona, el dret a decidir o el turisme.

També es va presentar un informe sobre la renovació del Consell de Ciutat que s’efectuarà passades les eleccions municipals i finalment, es van presentar les bases sobre el pacte local per a la gestió i promoció d’un turisme responsable i sostenible, per part de la Coordinadora del pacte, la Dra. Maria Abellanet.

Més informació i documents